การพนันเกมใดบ้าง ถูกกฎหมายในประเทศไทย

legal-gambling-789bet

การพนัน 789bet คือการเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีการเดิมพันโดย มีผู้เล่นและมีผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่าเจ้ามือนั้นเอง โดยมีลักษณะการเล่นที่มีการเดิมพันต่อรองผลได้ผลเสียของการเดิมพันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในประเทศไทยนั้น ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่สามารถเล่นหรือสามารถเดิมพันได้ แต่ก็ยังมีการพนันหลายรูปแบบที่ได้รับการอนุญาติ ให้สามารถเล่นจะเดิมพันได้

สารบัญ

 • การพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย
 • การพนันถูกกฎหมายอื่นๆในประเทศไทย 
 • การพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย

  การพนันที่อนุญาตให้มีขึ้นได้ในประเทศไทย โดยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ฉบับปี พ.ศ. 2478 กำหนดให้ว่าการพนันประเภทบัญชี ข หรือคล้ายคลึงกับการพนันประเภทบัญชี ข สามารถจัดตั้งขึ้นได้ มีดังนี้

  • 1.การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน หากไม่ผิดตามบัญชี ก หรือก็คือเข้าข่ายการทำร้ายทารุณกรรมหรือวางยาสัตว์เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ก็ถือว่าจัดได้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่
  • ชนโค (ชนวัว) เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นิยมกันมากของภาคใต้ 
  • กัดปลา (ปลากัด)เป็นเดิมพันโดยใช้ปลาสายพันธุ์นักสู้ 2 ตัว มากัดกันเพื่อหาผู้ชนะ โดยจะมีการเปิดวางเดิมพันเพื่อให้คนดูสามารถมีส่วนร่วมได้
  • แข่งม้า เป็นการพนันม้าแข่งที่ถูกกฎหมาย หมายถึง การเล่นพนันตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนดให้ และถ้ามีรายได้จากการเล่นการพนันจะต้องเสียภาษีในอัตราที่ทางราชการกำหนด
  • ฯลฯ  
  • 2.วิ่งวัวคน การวิ่งวัวหรือที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า วิ่งเปี้ยว เป็นการวิ่งทางตรงสวนกันหรือวิ่งเป็นวงกลมเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งไล่ให้ทันอีกฝ่ายหนึ่ง
  • 3.ชกมวย มวยปล้ำ (ตามสนามมวยใหญ่หรือสนามมวยที่ทางการอนุญาตให้จัดขึ้นเท่านั้น)
  • 4.ชี้รูป  เป็นการพนันที่ใช้รูปภาพต่างๆ ตามที่ผู้เล่นจะตกลงกัน โดยกำหนดให้ด้านหลังภาพเขียนหมายเลขกำกับไว้ หมายเลขนี้จะต้องตรงกับหมายเลข ที่ผู้จัดให้มีการเล่นติดไว้กับสิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัลในการเล่นซึ่งมีจำนวนพอดีกับจำนวนรูปภาพ
  • 5.โยนห่วง เป็นการพนันใช้หวายหรือวัตถุอย่างอื่นทำเป็นห่วงขนาดเล็กใหญ่ตามแต่ผู้จัดให้เล่นทำไว้และมีแป้นเป็นรูปวงกลมโตพอที่จะสวมห่างนั้นได้พอดี บนแป้นไม้มีสิ่งของรางวัลวางไว้พอดีกับแป้น ถ้าสิ่งของรางวัลโตกว่าแป้นก็จะใช้ไม้เล็กๆ ติดหมายเลขปักไว้กับแป้นแทนของรางวัล
  • 6.โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ  เป็นการพนันใช้เล่น มีเหรียญ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง หรือวัตถุอื่นใด และภาชนะที่ใช้เป็นที่รองรับ เช่น หม้อ ไห ถ้วยแก้ว เป็นต้น วางในระยะต่างๆ กันตามแต่ผู้จัดให้เล่นกำหนด และกำหนดตำแหน่งที่จะให้ผู้เล่นยืนโยน
  • 8.ตกเบ็ด เป็นการพนันใช้ภาชนะปากแคบ เช่น ไหกระเทียมดองสำหรับใส่กล่องสังกะสี 10 กล่อง กล่องนี้บรรจุภาพชนิดที่หนึ่งต่อ 4 กล่อง ภาพชนิดที่สองต่อ 3 กล่อง ภาพชนิดที่สามต่อ 2 กล่อง และภาพชนิดที่สี่ต่อ 1 กล่อง และไม้คันเบ็ดอันเล็กที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับแม่เหล็กอันเล็กๆ ที่สามารถดูดกล่องสังกะสีที่บรรจุภาพขึ้นมาจากไหได้ อีกทั้งต้องมีภาพอีกหนึ่งชุดที่ตรงกับภาพชุดที่บรรจุในกล่องสังกะสี วางไว้ให้ลูกค้าแทง
  • 9.จับสลากต่าง ๆ เป็นการพนันใช้เล่น ใช้กระดาษเขียนหมายเลขเรียงลำดับตามจำนวนที่ผู้จัดให้เล่นกำหนดไว้ แล้วม้วนกระดาษสลากทุกอันให้เรียบร้อยเหมือนกัน บรรจุไว้ในภาชนะหรือแขวนไว้ก็ได้ และมีกระดาษเขียนหมายเลขอีกชุด ซึ่งตรงกับหมายเลขสลากที่บรรจุไว้ในภาชนะนำมาติดไว้กับสิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัล
  • 10.ยิงเป้า (ยิงตุ๊กตา) เป็นการพนันเล่น ใช้ปืน หรือไม้ซางเป่าลูกดอกแทนปืนก็ได้ กระสุนปืนจะเป็นกระสุนจริงหรือปลอมก็ได้ และมีเป้าซึ่งอาจจะเป็นเป้านิ่งอยู่กับที่ 
  • 11.ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ เป็นการพนันใช้เล่น ใช้กระดาษแข็งหรือไม้กระดานมาเขียนเป็นรูปหน้าคน สัตว์ หรือสิ่งใดๆ ตามแต่จะกำหนดขึ้น หรือจะใช้คนหรือสัตว์จริงๆ มาล่อ เป็นเป้าให้ปาก็ได้ และมีวัตถุรูปกลมๆ สำหรับปา 
  • 12.เต๋าข้ามด่าน เป็นการพนันใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจำนวน 3 ลูก ภาชนะสำหรับทอดลูกเต๋า 1 ใบ และลูกคิดหรือลูกปัดร้อยคั่นเป็นด่านๆ ละ 5 ลูก รวม 5 ด่าน แทนลูกเต๋าก็ได้
  • 13.หมากแกว เป็นการพนันใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจำนวน 2 ลูก จานรองและถ้วยครอบสำหรับเขย่า หรือจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนก็ได้ และมีกระดาษขีดเส้นตรงกลางหรือใช้ไม้เล็กๆ วางแบ่งเขตให้ลูกค้าแทงก็ได้ โดยถือว่าด้านขวามือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคู่ และด้านซ้ายมือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคี่
  • 14.หมากหัวแดง เป็นการพนันใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจำนวน 3 ลูก จานรองและถ้วยครอบสำหรับเขย่า หรือจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนก็ได้ และมีกระดาษขีดเส้นตรงกลางหรือใช้ไม้เล็กๆ วางแบ่งเขตให้ลูกค้าแทงก็ได้ โดยถือว่าด้านขวามือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคู่ และด้านซ้ายมือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคี่ (ซึ่งอุปกรณ์ใช้เหมือนกับการเล่นหมากแกว แต่เพิ่มลูกเต๋าอีก 1 ลูก)
  • 15.ปิงโก (บิงโก) เป็นการพนันใช้เล่น ใช้กระดานทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านในกั้นเป็นช่องเล็กๆ จำนวนมากน้อยตามชนิดของบิงโก เขียนเลขเรียงลำดับกำกับไว้ทุกช่องไม่ให้ซ้ำกัน มีลูกยางสำหรับไว้โยนพอกับจำนวนช่อง และมีกระดาษสำหรับให้ผู้เล่นใช้เล่นตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 25 ช่อง แต่ละช่องเขียนหมายเลขไว้ไม่ซ้ำกันโดยให้ช่องกลางของกระดาษเป็นช่องฟรีโดยขีดกากบาทไว้แทนหมายเลข
  • 16.สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการละเล่นใดการละเล่นหนึ่งที่มีการเสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์ (รางวัล) แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง (ซึ่งถ้ายึดตามคำอธิบาย สอยดาว ก็ไม่ผิดเช่นกัน) เป็นการเล่นเสี่ยงโชคให้ได้เงินมา หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น การเสี่ยงโชคต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดจำหน่ายสลาก ซึ่งเป็นการเล่นที่ยาวนานกว่าการพนันชนิดอื่นๆ สลากเรียงเบอร์ทุกหมายเลขมีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้หลายรางวัล แต่ละรางวัลมีสลากหลายหมายเลขด้วยกัน สลากขายไม่หมดจะลดรางวัลลงตามส่วน
  • 17.โตแตไลเซเตอร สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากการแข่งม้า) เป็นลักษณะของการเล่นพนันที่ต้องอาศัยเล่นควบคู่ไปกับการจัดให้มีการต่อสู้หรือแข่งขันกันมากกว่า 2 ทีมขึ้นไป สำหรับประเทศไทยนิยมใช้กับการเล่นแข่งม้า
  • 18.สวีป สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากทายผลการต่อสู้หรือการแข่งขัน) เป็นการเล่นเสี่ยงโชคที่คล้ายคลึงกับการเล่นสลากกินรวบ แต่ใช้ผลของการแข่งขันของทีมที่ทำการต่อสู้กันเป็นเครื่องชี้ขาดผลแพ้ชนะ รางวัลมีที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม สวีปของใครจะได้รับรางวัลอะไรต้องนำสลากมาจับควบคู่กับหมายเลขของทีมที่ทำการต่อสู้หรือแข่งขันกันอีกครั้ง
  • 19.บุ๊กเมกิง สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (คล้ายกับสวีป แต่สามารถทายได้ว่าจะชนะเป็นลำดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม) อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ผู้จัดให้เล่น จะหาไม้กระดานป้ายสำหรับเขียนรายชื่อทีมแข่งขันในเที่ยวหนึ่งๆ พร้อมกำหนดอัตราไว้แน่นอนว่าทีมใดชนะวินโต๊ดหรือเพลสโต๊ด ผู้เล่นที่แทงถูกจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนเท่าใด
  • 20.ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ที่ไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆการขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ใช่ที่ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
  • 21.ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ เป็นการเล่นที่ต้องใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ผ่องไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่รัมมี่ เป็นต้น
  • 22.ดวด (เกมกระดานชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้กระดานสำหรับการเล่นดวดรูปสี่เหลี่ยมทุกมุมของกระดานขีดเป็นช่องตารางไว้เป็น 3 แถวๆ 5 ช่อง รวมเป็น 15 ช่อง ขีดกากบาทเป็นช่องไว้ 2 ช่อง มีเบี้ยจั่นสำหรับเท 5 เบี้ย และเบี้ยสำหรับใช้เป็นตัวเดินฝ่ายละ 3 เบี้ย พร้อมทั้งกระบอกสำหรับเทเบี้ยและกระบอกเติ่งดวด 1 ชุด
  • 23.บิลเลียด (หรือสนุ้กเกอร์)  เป็นการพนันที่ใช้ ใช้โต๊ะบิลเลียดซึ่งมีอยู่ 6 หลุม ลูกบิลเลียดสีขาวมีจุด 1 ลูก ลูกบิลเลียดสีขาวล้วน 1 ลูก และลูกสีแดงอีก 1 ลูก รวมเป็น 3 ลูก อีกทั้งไม้คิวสำหรับใช้แทงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับผู้เล่น
  • 24.ข้องอ้อย (การทายความยาวของการตัดอ้อย เป็นการเล่นชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้ ใช้อ้อยกับมีดเป็นอุปกรณ์ในการเล่น โดยเลือกเอาอ้อยมาลำหนึ่ง ขูดผิวออกเป็นทางยาวตลอดลำ เอามีดสับไว้ตรงกลางลำอ้อยนั้นพอให้เป็นรอย เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนกะดูด้วยสายตาว่า ตรงนั้นถ้าตัดออกเป็นสองท่อนแล้ว จะมีความแตกต่างกันในเรื่องความสูงต่ำหรือเหลื่อมล้ำกันมากน้อยเท่าใด
  • 25.สะบ้าทอย (คล้ายโบว์ลิ่ง เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้ ใช้ลูกสะบ้าเล่น คล้ายกับเล่นโบว์ลิ่ง ลูกสะบ้าทำด้วยไม้เป็นรูปกลมๆ ค่อนข้างแบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว จุดศูนย์กลางหนาประมาณ 2 นิ้ว ขอบรอบวงหนาประมาณ 1 นิ้ว
  • 26.สะบ้าชุด (คล้ายดีดลูกแก้ว เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต) เป็นการพนันที่ใช้ ใช้ลูกสะบ้าเล่น หรือไม้ทำเป็นรูปกลมค่อนข้างแบนคล้ายลูกสะบ้า ขนาดโตพอที่จะใช้มือดีดจับได้ และลูกสะบ้าสำหรับใช้เป็นแกนตั้ง 10 ลูก มีระยะห่างกันพอล้มถูกกันได้ ระยะห่างเท่าๆ กัน เป็นรูปแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ส่วนลูกสะบ้าที่ใช้ยิงก็มี 10 ลูก
  • 27.ฟุตบอลโต๊ะ (เกมกระดานที่เลียนแบบมาจากกีฬาฟุตบอล) เป็นการพนันที่ใช้ ทำสนามฟุตบอลจำลองด้วยไม้ ต่อขาให้สูงขึ้นเป็นโต๊ะ มีหุ่นนักเล่นฟุตบอลทั้งสองฝ่ายเสียบอยู่บนคานบังคับ เรียงกันเป็นแถวตามตำแหน่งต่างๆ เหมือนเล่นฟุตบอลในสนามจริง มีฝ่ายละ 11 ตัว
  • 28.เครื่องเล่นที่ต้องใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า หรือแสงสว่างในการเล่น วิธีเล่นคือการสัมผัส เลื่อน ดีด กด ดัน ดึง โยน ยิง โยก หมุน ฯลฯ ซึ่งมีการทำให้แพ้ชนะกันได้ หมายถึงเครื่องเล่นที่ใช้เครื่องกล พลังงานไฟฟ้า หรือพลังแสงสว่างหรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธีอื่นใดเครื่องจักรกล หรือใช้สปริงดีด ยิงหรือโยนวัตถุใดๆ ลงในภาชนะ โดยมีการนับแต้มหรือทำเครื่องหมายแพ้ชนะไว้เสร็จเรียบร้อย 
  • 29.แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ เป็นการพนันที่ใช้ไม้แบนๆ ยาวประมาณสองฟุตครึ่ง กว้างประมาณสามฟุตทำเป็นรูปคล้ายเรือจริงๆ ตอนหัวแหลมท้ายมน
  cards789- เกมไพ่ออนไลน์

  เกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน

              การพนันในประเภทบัญชี ข ที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงแม้จะอนุญาตให้มีการจัดตั้งขึ้นมาได้ แต่บางประเภทก็ยังต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง สามารถแบ่งออกได้สามประเภทคือ

  ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  เพื่อพิจารณาว่าควรให้มีการละเล่นขึ้นได้หรือไม่ตามเห็นสมควร หรืออาจให้มีการจัดในงานรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานวัดได้  ซึ่งการพนันที่ต้องขออนุญาต มีดังนี้

  • แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
  • ชี้รูป
  • โยนห่วง
  • โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
  • ตกเบ็ด
  • จับสลากต่าง ๆ
  • ยิงเป้า (ยิงตุ๊กตา)
  • ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
  • เต๋าข้ามด่าน
  • หมากแกว
  • หมากหัวแดง
  • ปิงโก (บิงโก)
  • สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการละเล่นใดการละเล่นหนึ่งที่มีการเสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์ (รางวัล) แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง (ซึ่งถ้ายึดตามคำอธิบาย สอยดาว ก็ไม่ผิดเช่นกัน)
  • การแข่งม้า
  • โตแตไลเซเตอร สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากการแข่งม้า)
  • สวีป สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (สลากทายผลการต่อสู้หรือการแข่งขัน)
  • บุ๊กเมกิง สำหรับการละเล่นใดการละเล่นหนึ่ง (คล้ายกับสวีป แต่สามารถทายได้ว่าจะชนะเป็นลำดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม)
  • ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ที่ไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
  • ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
  • ดวด (เกมกระดานชนิดหนึ่งในอดีต)
  • บิลเลียด (หรือสนุ้กเกอร์)
  • ข้องอ้อย (การทายความยาวของการตัดอ้อย เป็นการเล่นชนิดหนึ่งในอดีต)
  • สะบ้าทอย (คล้ายโบว์ลิ่ง เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต)
  • สะบ้าชุด (คล้ายดีดลูกแก้ว เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในอดีต)
  • ฟุตบอลโต๊ะ (เกมกระดานที่เลียนแบบมาจากกีฬาฟุตบอล)
  • เครื่องเล่นที่ต้องใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า หรือแสงสว่างในการเล่น วิธีเล่นคือการสัมผัส เลื่อน ดีด กด ดัน ดึง โยน ยิง โยก หมุน ฯลฯ ซึ่งมีการทำให้แพ้ชนะกันได้

  ใบอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

  • เพื่อจดทะเบียนเป็นการหารายได้เข้าจังหวัดนั่นเอง โดยจะมีการพนันดังนี้
  • ให้สัตว์ต่อสู้กัน (ชนไก่ ปลากัด ชนวัว)
  • ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ (คล้ายกับป๊อกเด้ง เป็นการละเล่นในอดีต)
  • บิลเลียด (สนุ้กเกอร์)
  • การเสี่ยงโชค เพื่อเป็นการโฆษณาในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพใด ๆ

  สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต 

  หากถามว่าถ้าไม่อยากไปขออนุญาตจะได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ โดยการพนันที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากใครหรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีดังนี้

  • ไพ่บริดจ์
  • บิลเลียด (หรือสนุ้กเกอร์)
  • วิ่งวัวคน ชกมวย มวยปล้ำ

  แนะนำบทความดีๆจาก 789bet 

  การพนันถูกกฎหมายอื่นๆในประเทศไทย 789bet

  นอกจากเกมการละเล่นละการเกมการเดิมพันต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยยังมีการเดิมพันและการพนันรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงระบบการบริการคาสิโนออนไลน์ พนันออนไลน์ 789betting ถูกกฎหมายที่ส่งตรงจากต่างประเทศ เพื่อให้นักเดิมพันชาวไทยสามารถเดิมพนันกับเกมคาสิโนออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย