เกมมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด ข้อดีของเกม ที่คุณอาจยังไม่รู้

เกมมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

ปัจจุบันการเล่นเกมได้รับความนิยมมากจากผู้เล่น ในทุกๆกลุ่มวัย ขอเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขและความผ่อนคลาย ซึ่งผลการวิจัยออกมาชี้ชัดแล้วว่าเกมนั้นมีประโยชน์จริงๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าของการเล่นเกมนั้นมีอะไรบ้าง บางอย่างคุณอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ได้ 

 

1 ช่วยลดความเครียด 

เกมเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นดังนั้นเกมคุณสามารถช่วยเบี่ยงเบนความเครียดของผู้เล่นได้ ในผู้เล่นบางรายการเล่นเกมคือการเปลี่ยนโฟกัสและชื่อเป็นการพักผ่อนสมองไม่ให้จดจ่อกับความเครียดและหันมาจดจ่อกับการเล่นเกมแทน ทำให้สมองได้พักผ่อน เมื่อสมองได้พักผ่อนและรู้สึกผ่อนคลาย ก็จะทำให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นได้

 

2 ฝึกทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ในการเล่นเกมออนไลน์บางเกมจะต้องใช้ผู้เล่นเป็นทีม ดังนั้นผู้ที่เล่นเกมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในทีมรู้จักวางแผน ต้องมีความไว้ใจและความเชื่อใจคนในทีม จึงเปรียบเสมือนการฝึกทักษะความเป็นผู้นำทำให้มีความสามัคคีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

 

3 ช่วยให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

จากผลการวิจัยพบว่ากูจะเล่นเกมจะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกับคนอื่นที่เป็นห่วงและมีแนวโน้มที่จะเข้าสังคมง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกม เพราะเกมเป็นเสมือนสื่อกลางสานสัมพันธ์ให้กับผู้เล่นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

 

4 ช่วยพัฒนาทักษะภาษา 

เกมฮิต หลายๆเกมไม่มีภาษาไทย เพราะผู้ที่ภายในเกมส่วนใหญ่จะเลือกใช้ภาษากลางภาษาหลักที่สามารถเล่นได้ทั่วโลกนั่นคือภาษาอังกฤษ ผู้ที่เล่นเกมจึงต้องมีทักษะภาษาที่ดีเพื่อที่จะได้เข้าใจเกมและยังช่วยในการติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นอื่นในเกมอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่เล่นเกมก็เปรียบเสมือนได้ฝึกพัฒนาภาษาไปในตัวทั้งการอ่านการฟังและการพูด อย่างรอบด้าน

 

5 เกมชะลอความแก่ 

จากการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่เล่นเกมเป็นประจำ สมองจะมีการพัฒนาด้านความคิดและอารมณ์ที่ดี  การเล่นเกมเปรียบเสมือนการได้ออกกำลังกายสมองทำให้สมองมีระบบการคิดและการประเมินผลโดยเสมอ ทำให้สมองได้รับการฟื้นฟูและไม่แก่ลงตามวัย

 

6 เกมช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็น

ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆเพราะถ้านักวิจัยได้ทำการค้นพบว่าเกมที่เป็นสื่อกลางที่ทำให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้อยู่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  ความใกล้ชิดแล้วความสุขของคนในครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่นส่งผลให้คนในครอบครัวมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี 

เกมมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด -1

สรุป การเล่นเกมนั้นมีประโยชน์ 

เกมนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากทั้งช่วยผ่อนคลายช่วยคลายเครียดช่วยฝึกทักษะต่างๆ แถมยังช่วยทำให้ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วย จากการเล่นเกมนั้นหากมากไปก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ จากนั้นผู้ใหญ่เมื่อเห็นเด็กเล่นเกม แทนที่จะดุหรือว่า รอเปลี่ยนเป็นการเล่นกับเขาและสอนให้เขารู้จักการแบ่งเวลาในการเล่น